Gratis belastingservice

belasting brief

Naar goede gewoonte helpen we u bij het invullen en berekenen van uw belastingbrief. Deze service is gratis. Breng alle documenten mee die nodig zijn voor het invullen van je aangifte.

De belastingservice gaat door op de volgende data en locaties


11, 12 en 13 juni van 9u tot 18u:
Beyza Consulting, Pastoor Paquaylaan 67 bus 1, 3550 Heusden-Zolder

Mee te brengen:
- uw aangifteformulier voor 2012 en uw berekeningsnota van de belastingen van 2011
- uw gezinstoestand op 1/1/2012 (de naam en geboortedatum van alle personen ten laste van de aangever, eventuele handicap )
- aanslagbiljet kadastraal inkomen
- uw loonfiches van beide echtgenoten
- voor arbeiders: uw vakantiegeld (ontvangen in 2011) fiche of strookje eindejaarspremie
- fiches andere uitkeringen (werkloosheid , ziekte, arbeidsongevallen, beroepsziekten, (brug)pensioen…)
- bewijzen van betaald of ontvangen onderhoudsgeld
- fiscale attesten van aftrekbare bedragen o.a. levensverzekeringen, hypothecaire leningen met volgende informatie: betaalde intresten en kapitaal, oorspronkelijk geleend bedrag, ingangsdatum lening, pensioensparen, giften, ...
- rekeninguittreksels voorafbetalingen
- uw facturen voor energiebesparende werken aan uw huis, onderhoud van stookketel
- attesten van gemeenschappelijk of openbaar vervoer
- attesten kinderopvang , pwa-uitgaven, dienstencheques…

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen