Doel

De terugkeer naar een normale samenleving waarin plaats is voor elke religie, elk gedachtengoed en vrijheden MET respect naar elkaar toe. Doordat de afgelopen jaren door een aantal politici mensen tegen elkaar zijn opgezet, leeft onze samenleving in angst. Angst voor elkaar, waardoor er onverdraagzaamheid voor elkaar is ontstaan. Wij willen terug naar een tijd waarin mensen NAAST elkaar leven en niet LANGS elkaar.