Visie

Participatie in zijn zuiverste vorm! Daar staat Sterk Heusden - Zolder voor.

Neen! Politiek voor, naast en samen met de burger om de problemen samen op te pakken zodat onze mooie gemeente Heusden-Zolder een mooie gemeente blijft. Om dat te kunnen doen is het in de eerste plaats nodig dat we ons veilig voelen .

Sterk Heusden - Zolder zegt stop! Stop tegen alle vormen van onrecht want wij geloven in rechtvaardigheid. Wij geloven in de Universele Rechten van de Mens. In vrijheid van religie en opvattingen, ook al staan die opvattingen haaks op wat de publieke opinie vindt. We zien dat het kan!

Naast, samen en met U!

Sterk Heusden-Zolder